www.exchange-rates.com

Euro để tỷ giá hối đoái Đô la Mỹ và chuyển đổi tiền tệ (EUR to USD)

Euro Đô la Mỹ lịch sử và biểu đồ.

USD EUR tỷ giá.

Sign up for an XE account today

Chọn tỷ giá hối đoái:

Về nước:

Tải xuống ứng dụng chuyển đổi tiền tệ

Thời tiết thế giới.

1 EUR USD Tỷ giá hối đoái lịch sử ngoại tệ

Date Euro sang Đô la Mỹ
Wednesday 26 February 20201 EUR sang USD = 1.088524
Tuesday 25 February 20201 EUR sang USD = 1.08805
Monday 24 February 20201 EUR sang USD = 1.084895
Sunday 23 February 20201 EUR sang USD = 1.083858
Saturday 22 February 20201 EUR sang USD = 1.084705
Friday 21 February 20201 EUR sang USD = 1.084705
Thursday 20 February 20201 EUR sang USD = 1.078775
Wednesday 19 February 20201 EUR sang USD = 1.081
Tuesday 18 February 20201 EUR sang USD = 1.079488
Monday 17 February 20201 EUR sang USD = 1.083779
Sunday 16 February 20201 EUR sang USD = 1.08414
Saturday 15 February 20201 EUR sang USD = 1.083085
Friday 14 February 20201 EUR sang USD = 1.083085
Thursday 13 February 20201 EUR sang USD = 1.084363
Wednesday 12 February 20201 EUR sang USD = 1.087553