www.exchange-rates.com

Đô la Mỹ để tỷ giá hối đoái Euro và chuyển đổi tiền tệ (USD to EUR)

Đô la Mỹ Euro lịch sử và biểu đồ.

EUR USD tỷ giá.

Sign up for an XE account today

Chọn tỷ giá hối đoái:

Về nước:

Tải xuống ứng dụng chuyển đổi tiền tệ

Thời tiết thế giới.

1 USD EUR Tỷ giá hối đoái lịch sử ngoại tệ

Date Đô la Mỹ sang Euro
Monday 06 April 20201 USD sang EUR = 0.925799
Sunday 05 April 20201 USD sang EUR = 0.925375
Saturday 04 April 20201 USD sang EUR = 0.925498
Friday 03 April 20201 USD sang EUR = 0.925555
Thursday 02 April 20201 USD sang EUR = 0.921945
Wednesday 01 April 20201 USD sang EUR = 0.91299
Tuesday 31 March 20201 USD sang EUR = 0.906935
Monday 30 March 20201 USD sang EUR = 0.90665
Sunday 29 March 20201 USD sang EUR = 0.89781
Saturday 28 March 20201 USD sang EUR = 0.895375
Friday 27 March 20201 USD sang EUR = 0.895504
Thursday 26 March 20201 USD sang EUR = 0.90516
Wednesday 25 March 20201 USD sang EUR = 0.91835
Tuesday 24 March 20201 USD sang EUR = 0.92574
Monday 23 March 20201 USD sang EUR = 0.929015